นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ
1. ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้น (สินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น) เช่น ทางร้านจัดส่งผิดสี ผิดขนาด ไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
2. ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้า หากได้รับสินค้าแล้วลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้า เช่น สี ขนาด
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าหลังได้รับสินค้าทันที หากเกิน 3 วันไม่รับเปลี่ยน คืน ทุกกรณี

เงื่อนไข กติกา การเปลี่ยนสินค้า (ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางร้านเท่านั้น)
1. สามารถคืน โดยขอคืนเงินได้ตามราคาสินค้าที่ซื้อไป ไม่รวมค่าจัดส่ง
2. สามารถเปลี่ยน โดยทางร้านจะรับผิดชอบ ค่าจัดส่งสินค้าใหม่และส่งสินค้าคืนใหม่ไปให้กับท่าน (โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าคืนให้ทางร้านก่อน เมื่อสินค้าถึงทางร้านจะจัดส่งสินให้เปลี่ยนให้ใหม่ โดยสภาพสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์)

Visitors: 91,088