• BK001 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด 8oz (25ชุด/แพ็ค)
  140.00 ฿

   

 • BK002 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด 12oz (25ชุด/แพ็ค)
  142.00 ฿

   

 • BK003 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด 16oz (25ชุด/แพ็ค)
  150.00 ฿

   

 • BK004 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด 26oz (25ชุด/แพ็ค)
  153.00 ฿

   

 • BK005 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด 32oz (25ชุด/แพ็ค)
  170.00 ฿

   

 • BK006 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด 500cc + ฝาพลาสติกใส (50ชุด/แพ็ค)
  305.00 ฿

   

 • BK007 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด 750cc + ฝาพลาสติกใส (50ชุด/แพ็ค)
  315.00 ฿

   

 • BK008 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด 1000cc + ฝาพลาสติกใส (50ชุด/แพ็ค)
  325.00 ฿

   

 • BK009 ถ้วยกระดาษคราฟท์ ขนาด1300cc + ฝาพลาสติกใส (50ชุด/แพ็ค)
  450.00 ฿

   

 • BK010 กล่องคราฟท์ ขนาด 2000ml (50ชุด/แพ็ค)
  340.00 ฿

   

 • BK011 กล่องคราฟท์ ขนาด 1500ml (50ชุด/แพ็ค)
  320.00 ฿

   

 • BK013 กล่องคราฟท์ ขนาด 1000ml (50ชุด/แพ็ค)
  300.00 ฿

   

 • BK014 กล่องคราฟท์ ขนาด 900ml (50ชุด/แพ็ค)
  260.00 ฿

   

 • BK017 ถ้วยกระดาษขาวล้วน ขนาด 520cc (50ใบ/แพ็ค)
  75.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BK018 ถ้วยกระดาษขาวล้วน ขนาด 390cc (50ใบ/แพ็ค)
  60.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BK019 ถ้วยกระดาษขาวล้วน มีหูจับ ขนาด 8oz (50ใบ/แพ็ค)
  40.00 ฿

   

 • BK020 ถ้วยกระดาษขาวล้วน ไม่มีหูจับ ขนาด 8oz (50ใบ/แพ็ค)
  40.00 ฿

   

 • BK021 ถ้วยกระดาษขาวล้วน มีหูจับ ขนาด 6.5oz (50ใบ/แพ็ค)
  35.00 ฿

   

 • BK022 ถ้วยกระดาษขาวล้วน ไม่มีหูจับ ขนาด 6.5oz (50ใบ/แพ็ค)
  35.00 ฿

   

 • BK023 ถ้วยกระดาษขาวล้วน ขนาด 750cc (50ใบ/แพ็ค)
  100.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • กล่องกระดาษ กล่องข้าวสีขาว (50ใบ/แพ็ค)
  95.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BK027 ถ้วยดับเบิ้ลวอ ขนาด 8oz + ฝายกดื่ม (50ชุด/แพ็ค)
  230.00 ฿

   

 • ช้อนพลาสติก ช้อนส้อม (คู่) ส้อมพลาสติก คละสี
  2.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • BK026 แก้วกาแฟลูกฟูกสีส้ม พร้อมฝายกดื่ม 8oz (แพ็คละ 50ใบ)
  235.00 ฿

   


Visitors: 91,088