การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

บรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าของคุณประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่ความสวยงามที่ดึงดูดผู้บริโภคเท่านั้น ยังต้องคำนึกถึงคุณภาพ ความปลอดภัย เพื่อให้สินค้าของคุณยังคงคุณภาพ

สิ่งที่คุณควรใช้พิจารณาในการเลือกบรรจุภัณฑ์

      1.    ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า

อันดับแรก คุณต้องรู้ถึงลักษณะกายภาพและคุณสมบัติของสินค้าของคุณ ว่าเป็นแบบไหน อย่างไร เช่น เป็นของเหลว ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง คุณจะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการรั่วไหล และไม่เสียสภาพหากโดนความร้อน คุณ

      2.    งบประมาณ

ก่อนที่จะเริ่มต้นเลือกบรรจุภัณฑ์ คุณจะต้องกำหนดงบประมาณ เพื่อคุณจะได้ทราบว่าวัสดุชนิดใดที่คุณสามารถใช้ได้ พอเหมาะ ราคาไม่สูง และดึงดูดลูกค้ามากที่สุด

      3.    วัสดุ

-        พลาสติก เป็นวัสดุที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก มีหลากหลายชนิด (PET, PP, PE, PVC) แต่ละชนิด มีคุณสมบัติที่ต่างกัน มีราคาถูก สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ

-        กระดาษ

-        แก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่โปร่ง ใสสะอาดและปลอดภัย ทนความร้อนได้สูง มีอายุการใช้งานนาน แต่มีน้ำหนักมากและแตกได้ง่าย

      4.    การขนส่ง

คุณต้องคำนึงถึงการขนส่งด้วย หากสินค้าของคุณ บรรจุอยู่ในขวดแก้ว การขนส่งจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น และขวดแก้วมีน้ำหนักมากกว่าบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

 

 

 

Visitors: 91,092